Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Nepal: resemeddelande - Finlands ambassad, Katmandu : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Katmandu

Embassy of Finland, Bishalnagar,
G.P.O. Box 2126 Kathmandu, Nepal
Tel. +977-1-4417 221, 4416 636
E-post sanomat.kat@formin.fi
Suomi | English | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 12.10.2015

Nepal: resemeddelande

Läget nästan normalt trots risk för efterskalv. Följ myndigheternas anvisningar. Oroligheter i Terai i söder kan försvåra resande.

Finlands ambassad
Kathmandu

(gäller tills annat meddelas)

Läget i Kathmandu håller på att normaliseras trots risken för efterskalv. Utanför Kathmandu uppmanas resenärer dock att iaktta särskild försiktighet och följa de lokala myndigheternas anvisningar. 

*****

Olika politiska grupperingar ordnar ofta generalstrejker med varierande utbredning. När strejkerna pågår är vanligtvis butiker, banker och myndigheter stängda och trafiken stannar upp. Taxina kör inte heller när det är strejk. Det informeras dåligt om strejkerna, vilka områden de berör och när de börjar och slutar. Vi uppmanar resenärer att beakta eventuella strejker och deras konsekvenser för lokaltrafiken och tillgången till mat i sina reseplaner. Undvik demonstrationer och stora folksamlingar.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer. För resebeslut ansvarar alltid resenären själv. Lokala myndigheter har det primära ansvaret för säkerheten för alla människor som befinner sig inom landets område. I en nödsituation ansvarar de lokala myndigheterna för sök- och räddningsinsatser. UM och Finlands utlandsbeskickningar hjälper finländare i enlighet med lagen om konsulära tjänster.

UM rekommenderar särskilt resenärer som reser på egen hand att göra en reseanmälan. Anvisningar hittas på adressen reseanmalan.fi. En täckande reseförsäkring är nödvändig. Det är skäl att kontrollera försäkringsvillkor och försökringens giltighet före resan.  

Brottslighet

Undvik att röra dig ensam efter mörkrets inbrott eller i skogsområdena i närheten av Kathmandudalen.

Det händer att det utförs inbrott och rån i bostäder, i hotellrum och längs med populära vandringsleder. Säkerhetsåtgärderna i hus och hotell är ofta anspråkslösa.

Brottsanmälan måste göras personligen till Nepals turistpolis. För att få ett nytt pass krävs det också att man gjort en polisanmälan.

Tourist Police Unit Kathmandu
Bhrikutimandap, Exhibition Road
Kathmandu
tfn  +977 1 4247041
Öppet dygnet runt

Tourist Police Unit Pokhara
Lakeside
Pokhara
tfn +977 61 462761
Öppet dygnet runt

Trafik

Nepal har vänstertrafik. Vägarna är smala och i dåligt skick. Vägnätet mellan städerna drabbas av jorskred på grund av monsunregn och reparationen av skadorna tar lång tid.

Speciellt bussarnas säkerhetsnivå är dålig och olyckor är vanliga. Det är inte säkert att resa med nattbussar.

För att köra bil krävs internationellt körkort. Man bör ha med kortet då man kör, på samma sätt som alla papper som gäller bilen. 

Utlänningar som är med om trafikolyckor anses så gott som alltid ha orsakat olyckan. Skadeståndskraven är ofta stora.

Kom ihåg att fordon sällan är försäkrade om du hyr motorcykel eller moped. Den som hyr fordonet ansvarar för eventuella skador. Vi avråder från att lämna passet i pant vid fordonsuthyrning.

Det kan tidvis vara svårt att ta sig runt på grund av dålig tillgång till bensin. Man kan bli tvungen att betala en aning högre avgifter än normalt för taxi och kollektiva trafikmedel då det är som svårast att få tag på bensin.

Nepal har inget järnvägsnät, utan man kan endast ta sig fram i landet på landsvägarna eller med flyg.

Det har inträffat flera flygolyckor i Nepal under de senaste åren på grund av svåra väderleksförhållanden, gammalt materiel och för att säkerhetsföreskrifter följts bristfälligt. Flygen försenas eller inhiberas ibland på grund av dåligt väder. 

Naturförhållanden

Ge dig inte ut och vandra ensam. Använd bara kända och beprövade resebyråer. Det finns många olika vandringsrutter, en del går i områden där mobilnätet inte fungerar. Ta i planeringsskedet reda på möjligheten att använda satellittelefon under vandringen.

Den bästa tiden att resa till Nepal är mars–april och oktober–november. Monsunregnen börjar oftast i slutet av juni och fortsätter till början av september. Monsunregnen orsakar översvämningar och jordskred som kan blockera vägarna i många dagar. An den orsaken kan det vara farligt att resa på landsbygden under regnperioden. Webbplatsen Meteorological Forecasting Division har väderprognoser på engelska.

Nepal är beläget i ett jordbävningsområde. Landet är bristfälligt förberett på jordbävningar och det finns inte tillräckligt med mediciner och räddningsmateriel. Flygplatserna blir med stor sannolikhet oanvändbara vilket gör det svårt att få hjälp utifrån. Det innebär också störningar i flygtrafiken. 

Ambassaden har inte något beredskapslager för finländska eller EU-medborgare som reser till Nepal.

Kontrollera din researrangörs plan för ifall det inträffar en jordbävning. Bekanta dig också med webbplatsen Nepals seismologiska institut och för Nepals nationella jordbävningsteknologisällskap:

Nepals topografi är tredelad: Teraiområdet nära gränsen mot Indien är flackt, Himalayaregionen vid gränsen mot Kina är bergig. Emellan dessa ligger det så kallade kuperade området. Temperaturerna varierar mycket beroende på plats och årstid. De kallaste månaderna är december–januari, då nattemperaturerna till och med i det kuperade området kan sjunka till under noll. Å andra sidan kan dagstemperaturen till och med under vintermånaderna stiga till långt över tio grader.

Vi uppmanar alla som slår sig ned i landet att besöka ambassaden personligen och att bekanta sig med ambassadens beredskapsplan som finns på finska på ambassadens webbplats.

Hälsovård

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig. Sjukdoms- och dödsfall som förutsätter hemfärd är dyra och svåra att ordna utan privat reseförsäkring. Kontrollera innan resan vad din reseförsäkring täcker.

Före resan bör man se till sitt vaccinationsskydd i förhållande till Nepal. I Institutet för hälsa och välfärds guide "Resenärens hälsoguide" (på finska) hittas bra och uppdaterad information om vacciner och saker som gället resenärens hälsovård. Flera kommuner i Finland har en egen resenärens vaccinationsrådgivning som det lönar sig att vara i kontakt med.

I Nepal når många sjukhus inte västerländsk standard.  I Kathmandu  finns några kliniker av bättre standard där man får vaccin och vård av de vanligaste turistsjukdomarna.  

Norvic International Hospital
Thapathali, Kathmandu
tfn. +977 1 4101600
www.norvichospital.com

Ciwec Clinic
Lazimpat
tfn +977 1 4424 111
www.ciwec-clinic.com

Nepal International Clinic
Durbar Marg
tfn +977 1 4434 642
www.nepalinternationalclinic.com

Det är skäl att turisten förbereder sig på turistdiarre. Livsmedelshygienen i Nepal är svag och man kan inte lita på kylkedjan. Det rekommenderas dock att man inte ska dricka kranvatten. Arbetstagarna på restauranger har inte alltid nödvändig kompetens för beredning av hygienisk mat. Om förebyggande och vård av diarre finns information i THL:s "Resenärens hälsoguide" (på finska).

De som lider av sjukdomar i andningsvägarna får lätt symtom i synnerhet i städerna beroende på orenheter i luften. Speciellt i Kathmandudalen stiger månaderna innan monsunen luftens småpartikelvärden kraftigt över gränsen för säkra värden.

Det lönar sig alltid för resenären att på förhand ta reda på sitt resmåls smittsituation. På följande myndigheters webbplatser finns ämnen som gäller hälsovård samt situationsinformation om eventuella smittsamma sjukdomar.

Bra att veta

Finländare behöver visum till Nepal. Ett turistvisum fås vid flygfältet och vid vissa gränsövergångar i samband med inresa (visa on arrival). Ett visum kan också skaffas på förhand vid Nepals ambassad i Köpenhamn.

Priset på visum är 25 USD för 15 dagar, 40 USD för 30 dagar och 100 USD för 90 dagar. För visumet behövs ett fotografi. Turistvisum kan förlängas med en månad i taget till högst 150 dagar per ett kalenderår. Visumet bör vara i kraft då man lämnar landet. Om man överskrider visumets giltighetstid blir man bötfälld och böterna måste betalas före avresan. Om man inte betalar böterna för överskriden vistelse kan det leda till fängelse.

Det är förbjudet att arbeta med turistvisum, inklusive volontärsarbete.

För de lokala myndigheternas information om visum, se Nepal Immigration Offices webbplats: www.immi.gov.np.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser såsom villkor för passets giltighet eller visumskyldighet. Man bör försäkra sig om aktuella inresebestämmelser med mållandets myndigheter, till exempel hos landets närmsta beskickning.

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Katmandu
Embassy of Finland
Bishalnagar, G.P.O. Box 2126
Kathmandu, Nepal
Tfn +977 1 4417 221, 4416 636

Fax: +977 1 4416 703
E-post: sanomat.kat@formin.fi
Webbplats: www.finland.org.np

Facebook: http://www.facebook.com/SuomenSuurlahetystoKathmandu

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Tidskillnad: på sommaren +2.45 h på vintern +3.45 h

Skriv utDela

Detta dokument

Uppdaterat 12.10.2015


© Finlands ambassaden, Katmandu | Information om webbplatsen | Kontakuppgifter