Direct to content
Ministry for Foreign Affairs of Finland

Visa Application Centre eases applying for a Schengen Visa to Finland in Nepal - Embassy of Finland, Kathmandu : Current Affairs

EMBASSY OF FINLAND, Kathmandu

Bishalnagar, G.P.O. Box 2126
Kathmandu, Nepal
Tel. +977-1-4417 221, 4416 636
E-mail sanomat.kat@formin.fi
Suomi | English | Svenska | facebook
Font_normalFont_bigger
 
News, 3/9/2018

Visa Application Centre eases applying for a Schengen Visa to Finland in Nepal

Finland is outsourcing the submission of visa applications in Nepal. Finland Visa Application Centre maintained by VFS Global will be opened in Kathmandu on 23 March 2018. The new Visa Application Centre will make it easier to apply for a Schengen visa to Finland. An appointment for the Visa Application Centre must be booked  in advance either on the VAC website or via the Call Centre (see contact information below). The visa  application can be filled online.

The applicant must always submit the application in person and must give his or her biometrics. Applications can be submitted from Monday to Friday 8.00–12.00. The Visa Application Centre charges a service fee for each application.

Even after the Visa Application Centre is operational, the Embassy of Finland processes the applications and makes all the visa decisions. The Embassy will continue handling all residence permit and passport applications and it is not possible to submit those applications at the Visa Application Centre.

The website, Call Centre and email services for Visa Application Centre will be launched  16.3.2018. The Call Centre operates in Nepali and English (Monday-Friday 8.00 –16.00).

The Embassy will accept applications by appointment only. These appointments can also be booked on the website or Call centre.

VFS Global Visa Application Centre in Kathmandu, Nepal:
Academy of Culinary Arts Building, Ground Floor, Mahalaxmisthan Marga, Lagankhel,Lalitpur

Working hours

Submission                        08.00 – 12.00
Pass back time                  13.00 – 15.00

Website                             http://visa.finland.eu
E-mail enquiries               info.finp@vfshelpline.com

Call centre        
From Nepal                       Toll Free 18000910120
From other locations         +977 9817011745

Working hours                 08.00– 16.00

Closer information on our website Services > Visas

नेपालमा फिनल्याण्डका लागि सेङ्गेन भिसा आवेदनमा  सहयोग गर्न भिसा आवेदन केन्द्र

फिनल्याण्डले नेपालमा सेङ्गेन भिसा आवेदन सजिलो गर्न बाह्यश्रोत प्रयोग गर्दैछ । भी एफ एस ग्लोबल द्वारा व्यवस्थित फिनल्याण्ड भिसा आवेदन केन्द्र २३ मार्च २०१८ मा काठमाडौंमा खोलिनेछ । नयाँ भिसा आवेदन केन्द्रले फिनल्याण्डको लागी सेङ्गेन भिसा आवेदन गर्न सजिलो बनाउनेछ । भिसा आवेदन केन्द्रमा भेटने समय  भिआके को वेब  वा  कल सेन्टर (ठेगाना तल हेर्नुहोस) मार्फत अग्रीम माग गर्नै पर्दछ । भिसा आबेदन अनलाइन भर्न सकिन्छ ।

आवेदकले सधैँ आफै उपस्थित भई  आबेदन पेश गर्नु पर्छ र आफ्नो बायोमेट्रिक्स दिन अनिवार्य छ । आवेदनहरू सोमबार देखि शुक्रबार ०८.०० - १२.०० सम्म पेश गर्न सकिन्छ । भिसा आवेदन केन्द्र प्रत्येक आवेदनको लागि सेवा शुल्क लिन्छ ।

भिसा आवेदन केन्द्र खोलिसकेपछि पनि फिनल्याण्डको दूतावासले सबै भिसा प्रक्रिया र निर्णयहरू गर्नेछ । दूतावासले सबै बसोबास अनुमति र राहदानी आबेदनहरुको निरन्तर  सञ्चालन गर्नेछ र ती आवेदनहरू भिसा आवेदन केन्द्रमा पेस गर्न सम्भव छैन ।

भिसा आवेदन केन्द्रका लागि वेबसाइट, कल सेन्टर र इ-मेल सेवाहरूको  सुरुवात  १६. ०३. २०१८ मा गरिनेछ । कल सेन्टर नेपाली र अंग्रेजीमा सञ्चालन हुन्छ (सोमबार-शुक्रवार ०८:००-१६:००)

दूतावासले आवेदनहरू समय लिई स्वीकार गर्नेछ । समय वेबसाइट वा आवेदन केन्द्र बाट पनि लिन सकिन्छ ।

काठमाडौं,  नेपालमा विश्वव्यापी भी एफ एस भिसा आवेदन केन्द्र
पाक कला प्रतिष्ठान भवन,  भुइ तल्ला, महालक्ष्मीस्थान मार्गा, लगनखेल, ललितपुर

कार्यालय समय

  • दर्ता समय: ०८:००-१२:००
  • फिर्ता समय: १३:०० – १५:००

वेबसाइट: http://visa.finland.eu
इमेल प्रश्नहरू: info.finp@vfshelpline.com

कल केन्द्र

  • नेपालबाट पैसा नलाग्ने नम्बर १८०००९१०१२०
  • अन्य स्थानहरु बाट + ९७७ ९८१७०११७४५
  • कार्यालय समय ०८:००-१६:००
Print this page

This document

Updated 5/8/2018


© Embassy of Finland, Kathmandu | About this site | Contact information