Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Naiset toimijoina Sindhupalchowkissa - Suomen suurlähetystö, Kathmandu : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kathmandu

Embassy of Finland, Bishalnagar,
G.P.O. Box 2126 Kathmandu, Nepal
Puh. +977-1-4417 221, 4416 636
S-posti sanomat.kat@formin.fi
Suomi | English | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Naiset toimijoina Sindhupalchowkissa

Suomen suurlähetystön väki vieraili yhdessä YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin kanssa Sindhupalchowkissa 29. kesäkuuta arvioidakseen Advancing Resilience and Empowerment of Women and Girls (ARE) -hankkeen paikallistason toimintaa. Suomen ja Tanskan rahoittamassa hankkeessa UN Women tukee haavoittuvassa asemassa olevia tyttöjä ja naisia paikallisen monialaisen naisten keskuksen (Multi-Purpose Women Center, MPWC) kautta.

MPWC perustettiin välittömästi vuoden 2015 maanjäristyksen jälkeen yhteistyössä Nepalin hallituksen ja paikallisten naisjärjestöjen kanssa. Tuolloin MPWC:n tavoite oli tarjota naisille ja murrosikäisille tytöille turvallinen tila, jossa he voivat jakaa traumaattisia kokemuksiaan tukevassa ja kannustavassa ympäristössä ilman, että heidän fyysistä tai henkistä koskemattomuuttaan uhataan. Naisten keskuksia perustettiin viiteen piirikuntaan: Kathmanduun, Gorkhaan, Nuwakotiin, Kavreen ja Sindhupalchowkiin.

Ajan kuluessa on huomattu, että MPWC:t tulevat tarpeeseen myös silloin, kun luonnonkatastrofi ei akuutisti koettele aluetta. Naisten keskukset tarjoavat pysyväisluonteisia palveluita haavoittuvassa asemassa oleville naisille ja tytöille, joiden turvallisuutta luonnonkatastrofi uhkaa, tai jotka kohtaavat väkivaltaa ja syrjintää perhepiirissään tai yleisesti yhteiskunnan taholta.

Kuva: Indra Gurung
MPWC:n nuoret naiset poseeraamassa tapaamisen jälkeen.
MPWC:n nuoret naiset poseeraamassa tapaamisen jälkeen.

Suomen tuella MPWC:t tarjoavat nyt psykososiaalista ja traumanhoitoapua, oikeusneuvontapalveluita sekä tukea, joka tähtää sukupuolinäkökulman huomioonottavaan valmiuksien kehittämiseen ja naisten johtajuuden vahvistamiseen kriisivalmiuskysymyksissä. Lisäksi suunnitelmissa on järjestää keskustelutilaisuuksia naisten, tyttöjen ja muiden keskeisten sidosryhmien kesken, jotta voidaan varmistua siitä, että sukupuolten välinen tasa-arvo integroidaan erottamattomaksi osaksi pitkän aikavälin jälleenrakennusta, kriisistä selviytymistä ja kriisivalmiutta paikallistasolla.

Vierailun aikana suurlähetystön henkilökunta tutustui MPWC:n tarjoamiin palveluihin ja puitteisiin, tapasi keskuksen naisia ja tyttöjä ja osallistui seremoniaan, jossa 50 muurauskoulutuksen hiljattain suorittaneelle naiselle lahjoitettiin työssä tarvittavat muurausvälineet. Tanskan rahoittama muuraukseen ja rakentamiseen liittyvä tekninen koulutus kesti yhteensä 390 tuntia eli 43 päivää. Seremonian järjesti Saathi, hankkeen toteuttajana toimiva paikallinen kansalaisjärjestö, Nepalin kaupunkikehityksestä ja rakentamisesta vastaava Department of Urban Development and Building Construction (DUDBC) sekä kansallinen jälleenrakennusviranomainen National Reconstruction Authority (NRA).

Kuva: Indra Gurung
Naiset toimijoina: muurauskoulutukseen osallistuneet.
Naiset toimijoina: muurauskoulutukseen osallistuneet.

Vierailun aikana henkilökunta tapasi myös Kanchhi Maya Tamangin, joka hiljattain valloitti Mount Everestin huipun. Kanchhi Maya on kotoisin Sindhupalchowkin alueelta ja kuuluu palanneiden naispuolisten siirtotyöläisten vähemmistöön. Tämä vähemmistö on yksi kuudesta hankkeen tukemasta erityiskohderyhmästä. Kanchhi Maya haluaa omalta osaltaan voimaannuttaa ja rohkaista paikallisia naisia ja tyttöjä uskomaan itseensä ja uskaltamaan yrittää parhaansa mihin he ikinä ryhtyvätkään – kuten hän itse toteaa: ”Naiset pystyvät mihin vain. Minä kiipesin Mount Everestin huipulle, mikä lähestulkoon koitui minun kohtalokseni, mutta minä tein sen. Jos minä pystyin siihen, niin sinäkin pystyt. On vain uskottava itseensä.” Tämän lisäksi Kanchhi Maya rohkaisee naisia ja tyttöjä työskentelemään yhdessä sen eteen, että Sindhupalchowk tunnettaisiin ”alueena, joka aikaisemmin liitettiin ihmiskauppaan ja siirtotyöläisyyteen, mutta on nykyään kuuluisa mahtavan potentiaalin ja vahvuuden omaavista naisistaan”. Hän ehdottaa, että muurauskoulutuksen käyneet naiset demonstroisivat tätä muuutosvoimaa rakentamalla ensin omat asuintalonsa, sitten tukemalla naapureita heidän jälleenrakennuksessaan ja sen jälkeen soveltamaan rohkeasti oppimiaan taitoja ja pyrkimään urallaan eteenpäin.

Kuva: Indra Gurung
Keskustelutilaisuus MPWC:n toimintaan osallistuvien naisten kesken.
Keskustelutilaisuus MPWC:n toimintaan osallistuvien naisten kesken.

Vierailun aikana saatiin huomata, että MPWC:n palvelut ja koulutukset ovat menestyksekkäästi onnistuneet voimaannuttamaan naisia ja kasvattamaan heidän itsevarmuuttaan. Jotkut toimintaan osallistuneista naisista kokivat, että jopa ympäröivän yhteiskunnan heihin kohdistamat asenteet ovat muuttuneet sitä mukaa, kun heidän taitonsa ovat karttuneet ja ansaintamahdollisuutensa tasa-arvoistuneet miehiin nähden. He kokivat olevansa arvokkaita, ylpeitä ja arvostettuja perheensä ja yhteisönsä jäseniä.

Vierailun aikana nostettiin esille muutamia mielenkiintoisia ja tärkeitä teemoja. Tässä niistä merkittävimmät:

  • Tuloeroja miesten ja naisten välillä tulee tarkkailla ja mitata säännöllisesti. Joidenkin (jälleen)rakennusalalla työskentelevien naisten mukaan heille maksetaan 50 prosenttia vähemmän kuin saman alan miespuolisille työntekijöille.

  • Naiset kohtaavat monenlaista väkivaltaa, painostusta ja syrjintää kodeissa, yhteisöissä ja työpaikoilla. Näistä haasteista huolimatta naiset ovat sitoutuneita, päteviä ja motivoituneita tekemään parhaansa koulussa ja töissä. Naisten mahdollisuuksia suuntautua teknisemmille ja enemmän koulutusta vaativille aloille on edistettävä ja vahvistettava.

  • Perinteiset sukupuoliroolit – se, että vain miehet ovat kykeneväisiä suoriutumaan teknisistä tai koulutusta vaativista töistä, kuten rakennusala – on murrettava. Naiset ovat yhtä lailla päteviä. On tärkeää varmistaa, että teknisillä aloilla otetaan käyttöön hallituksen puoltamat sukupuolikiintiöt naisille. Tukea tällaisen politiikan harjoittamiselle olisi hyvä tarjota yhteisen dialogin ja neuvottelupöydän äärellä käydyn keskustelun kautta.

  • Nuoria tyttöjä koskeva ihmiskauppa on edelleen ongelma, johon täytyy puuttua ja joka täytyy pyrkiä eliminoimaan. Yksi mahdollisista keinoista on kouluttaminen ja ohjaus kouluissa tai MPWC:n kautta.

  • Murrosikään tulleet tytöt kohtaavat ongelmia erityisesti kouluissa kuukautisten aikaan, sillä kunnollisia saniteettitiloja ei aina ole saatavilla ja tietämys terveydestä ja hygieniasta saattaa olla heikkoa. Tämän lisäksi korkeammilla luokka-asteilla on harvemmin naisia opettajina; tämä vaikeuttaa murrosikäisten tyttöjen mahdollisuuksia puhua ongelmistaan luotettavalle aikuiselle. Monet tytöt toivovat kuukautisterveyteen liittyvien perustaitojen opettelua sekä ohjausta kouluissa.

  • Murrosikäisistä koulupudokkaista suuri osa on poikia; koulun keskeyttäneet pojat jäävät usein vaille tekemistä ja riski ajautua haitallisten aktiviteettien kuten ihmiskaupan pariin kasvaa. Tämä puolestaan on merkittävä uhka murrosikäisille tytöille.

  • Sukupuolinäkökulman esiintuomiseksi ja tietoisuuden kasvattamiseksi on elintärkeää pyrkiä vaikuttamaan hiljattain valittuihin paikallistason poliittisiin johtajiin, jotta sukupuolten välinen tasa-arvo integroitaisiin läpileikkaavaksi teemaksi paikallistason politiikkasuunnitteluun ja budjetointiin.

Tulosta

Päivitetty 14.7.2017


© Suomen suurlähetystö, Kathmandu | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot