Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland ökar sitt stöd till Syrien – det internationella samfundet har förbundit sig att hjälpa Syrien och dess grannländer - Finlands ambassad, Katmandu : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Katmandu

Embassy of Finland, Bishalnagar,
G.P.O. Box 2126 Kathmandu, Nepal
Tel. +977-1-4417 221, 4416 636
E-post sanomat.kat@formin.fi
Suomi | English | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 10.4.2017 | Utrikesministeriet

Finland ökar sitt stöd till Syrien – det internationella samfundet har förbundit sig att hjälpa Syrien och dess grannländer

Pressmeddelande 61/2017
5.4.2017

Det internationella samfundet sammanträdde i Bryssel den 5 april för att behandla situationen i Syrien, krisens konsekvenser i området och motverkandet av dessa. Finland stärker sitt stöd för Syriens krigsdrabbade befolkning och Syriens grannländer genom att höja sitt biståndslöfte för 2017 till sammanlagt 35 miljoner euro.

I mötet deltog utöver EU och Syriens grannländer också hela internationella samfundet, inklusive FN, de viktigaste biståndsgivarna, det civila samhället, humanitära organisationer och organisationer för utvecklingssamarbete. Vid konferensen bedömde man hur väl det internationella samfundet har lyckats med att uppfylla de åtaganden som ingicks vid konferensen i London i februari 2016. Därtill kom man överens om ytterligare åtgärder för att hjälpa dem som drabbas av krisen. Finland har konsekvent burit sitt ansvar och gett det bistånd som det har lovat. I fjol uppgick Finlands slutliga stöd till Syrien till ca 34 miljoner euro. Dessutom har Finland till och med överskridit det biståndslöfte som det gav vid konferensen i London.

Kriget i Syrien har pågått i sex år. Det är inte bara fråga om en oerhörd humanitär katastrof, utan också om en enorm regional utvecklingskris. I Syrien finns 13,5 miljoner människor som är i behov av skydd och humanitärt bistånd – mer än hälften av dem är barn och unga. På grund av våldsamheterna har 6,3 miljoner människor varit tvungna att flytta inom landet, många av dem flera gånger. I januari stod Finland värd för en internationell högnivåkonferens om Syrien. Vid konferensen, som ordnades i Helsingfors, offentliggjordes en vädjan om bistånd och biståndsplan som innefattar Syriens grannländer och samordnas av FN. De biståndslöften som gavs vid mötet i Bryssel baserar sig på denna biståndsplan, som därmed också var en förberedelse inför mötet.

”Mötet i Helsingfors hade tre huvudsakliga budskap. Även om det görs framsteg i de politiska förhandlingarna kommer hjälpbehovet i Syrien och dess grannländer att vara betydande i flera år framåt. Det ska fästas allt större uppmärksamhet vid att stödja kvinnor och kvinnors aktiva roll i biståndsverksamheten. Med tanke på den framtida försoningsprocessen är det viktigt att stödja det civila samhället i Syrien och engagera det i arbetet med att planera och få fram hjälp”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Finlands stöd till offren för konflikten i Syrien består av humanitärt bistånd för att lindra omedelbar nöd och hjälpa flyktingar samt utvecklingssamarbete för att stärka lokalsamhällenas bärkraft, i synnerhet i de grannländer som sörjer för syriska flyktingar.

Det humanitära biståndet hänför sig till bland annat hälso- och sjukvård, materiel för mat- och katastrofhjälp och skydd. Utvecklingssamarbetet är indelat i tre helheter: främjande av den politiska processen och arbete mot straffrihet, näringar och basservice i Syrien samt stöd för bärkraften hos de grannländer som sörjer för syriska flyktingar. Finland prioriterar kvinnor, barn, undervisning och arbetstillfällen.

Trots fredsförhandlingarna i Genève, de möten i Astana som stödde förhandlingarna och det eldupphör som trädde i kraft vid utgången av 2016 har parterna i praktiken inte garanterat att det humanitära biståndet obehindrat kan nå fram. I vissa områden i Syrien är det fortfarande mycket svårt att få fram bistånd över linjerna till alla dem som behöver det. Finland vädjar särskilt till Ryssland, Iran och Turkiet, som är garanter för avtalet om eldupphör, och vill att länderna använder sitt inflytande för att säkerställa att biståndet når fram.

Kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten fortsätter i Syrien. Finland ger sitt starka stöd till arbetet mot straffrihet och ser det som en förutsättning för hållbar fred. Finland har tillsammans med 104 andra länder förordat FN:s generalförsamlings resolution genom vilken det har skapats en mekanism som stöder Syriens ansvarsskyldighet. Som en del av sitt biståndslöfte i Bryssel stöder Finland mekanismen med en miljon euro 2017–2018.

Ytterligare information: Jussi Nummelin, enheten för Mellanöstern och Nordafrika, tfn 0295 351 768 och Noora Rikalainen, enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn 0295 351 310.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 10.4.2017


© Finlands ambassaden, Katmandu | Information om webbplatsen | Kontakuppgifter